Følg med på utviklingen av Økern Sentrum

March 13, 2018

Nye visjoner for Økern Sentrum

Nye visjoner for Økern Sentrum, helhetlige utvikling med fokus på å leve det gode byliv i Økern Sentrum
Les mer →

November 26, 2017

Godkjent rammesøknad

 November 22 Oslo Municipality sanctioned the scope application for Økern centre.
Les mer →

October 28, 2015

Innsendt Rammesøknad

Scope application delivered february 1. 2017.
Les mer →

October 28, 2015

Godkjent reguleringsplan

The regulation plan for Økern Centre is approved by the Department for Environmental Affairs including 45 000 square metres for commerce.
Les mer →

October 28, 2015

Navet i Hovinbyen

In the middle of Hovinbyen, one of Oslo´s most ambitious city developing projects, a new urban and sustainable city centre is about to emerge!
Les mer →