oktober 28, 2015

Navet i Hovinbyen

Midt i hjertet av Hovinbyen, et av Oslos mest ambisiøse byutviklingsprosjekter, skal en urban og fremtidsrettet bydel vokse frem!

Oslo er Europas raskest voksende hovedstad og området nord for sentrum, Hovinbyen, er det største utviklingsområde de neste 15–20 årene. Plan- og bygningsetaten mener Hovinbyen har et potensial på 30-40.000 nye boliger og 2,5 millioner kvadratmeter næringsareal i bydelen, som er nesten like stor som indre by innenfor Ring 2.

Her vil Økern Sentrum bli selve navet i den omfattende stedsutviklingen i Hovinbyen. på Økern kommer til å forme og forandre Oslo, i tråd med vekststrategien for Oslo kommune: «Oslo mot 2030: Smart, trygg, grønn».

Økern har en infrastruktur som gjør det til et av Oslos største knutepunkter, lett tilgjengelig med bil, T-bane og buss. I tilknytning til T-banen etableres et bymessig torg med et pulserende restaurant- og kafémiljø.

Økern er den mest befolkningsrike regionen i Oslo, som er en av Europas raskest voksende byer. Innen 1 km fra senteret er det planlagt mer enn 10.000 nye boliger i nær fremtid. Oslo forventer en befolkningsvekst på 17 % prosent innen 2025, og Økerns primærområde forventes å vokse med 25 % innen 2025.