oktober 28, 2015

Godkjent reguleringsplan

Reguleringsplanforslaget til Økern Sentrum er stadfestet av Miljøverndepartementet med 45.000 kvm handel.

Reguleringsplan 

Reguleringsplanen ble vedtatt av Oslo bystyre med 55.000 m2 forretningsareal 13.04.2011. Reguleringsplanen ble endelig stadfestet av Miljøverndepartementet 11.09.2012 med maksimalt forretningsareal for planområdet på 45.000 m2 BRA.

Dispensasjon 

Dispensasjon for «flytting» av regulert gangareal og torg ble godkjent av plan- og bygningsetaten 12.05.2015. Gangarealet og torget vil ligge i direkte tilknytning til T-banestasjonen, bussknutepunkt og blir en naturlig del av bylivet, solfylt med sin sydeksponerte fasade. Dispensasjonen vil legges til grunn for etterfølgende rammesøknad for Økern Sentrum.